Werkwijze portretten

Kennismaking

Eerst wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismaking. Vaak zijn opdrachtgever en de te portretteren persoon iemand anders. Voor de opdrachtgever is het belangrijk dat hij weet wat hij met een portret van Burgers in huis haalt. Voor de te portretteren persoon is het belangrijk dat hij of zij inderdaad geportretteerd
wil worden. Er wordt dan ook al meteen bij de kennismaking de afspraak gemaakt dat het portret afgeleverd
wordt als de geportretteerde het portret herkent als ‘dit ben ik, zo wil ik wel aan de muur hangen’.

Fotosessie

Als na de kennismaking de opdracht een feit wordt, komt de te portretteren persoon langs voor een gesprek en een fotosessie, waar Elisabeth tijdens het gesprek, of bij kleine kinderen het spel, vele momentopnames maakt
om de beweging van het gelaat en de anatomie goed vast te leggen. Aan de hand van de vele ‘snapshots’ maakt zij schetsen en kruipt als het ware in en onder de huid van de persoon. Voordeel hiervan is dat zij zich bij het echte schilderwerk niet meer hoeft te concentreren op het bestuderen van de anatomische gelijkenis, maar zich volledig kan toespitsen op de uniekheid van het wezen van de persoon.

Poseren

Vervolgens begint het echte kunstwerk als de te portretteren persoon een aantal keren komt poseren. Bij kinderen die voluit gaan spelen en steeds maar een paar minuten kunnen gaan ‘zitten’, is het de kunst om juist dan het bijvoorbeeld typische lachje van ondeugd of zachtheid te vertalen in lichte penseelsteken rond de mondhoek, onder de ogen of misschien wel in het ooglicht. Bij jongeren en volwassenen zijn er veelal meer lagen door het leven aangebracht. Hierbij focust Elisabeth zich op het meest wezenlijke ervan om zich vervolgens te concentreren op het neerleggen van de ziel en iemands energie door middel van vormen, kleuren, lijnen of juist transparantie in het gezicht.

Materiaalgebruik

Doordat de eigenheid van elke persoon anders is, wisselen verschillende materialen elkaar af. Elisabeth is dan ook een multi-technical. De eerste opzet kan van acryl zijn en blijven omdat dit past bij de frisse en jonge uitstraling die de persoon heeft, ongeacht de leeftijd. Vele lagen glace’zijn geschikt om diepte te geven waar nodig. Of er komt meer krijt bij voor subtiele en zachte beweging. Of toch de intensheid en smeuïgheid van olieverf en zelfs was. Als er structuur, een zekere ruigheid aan de orde is, schroomt zij media, keukenkruiden, zand of een ander geschikt materiaal niet. Elk middel dat ten dienste kan staan van de beoogde kwaliteit wordt speels ingezet, al naar gelang de aard van de persoon.

Eindresultaat

Het portret is pas klaar wanneer de geportretteerde zichzelf, zoals afgesproken, duidelijk herkent.
Pas daarna wordt het portret definitief geleverd aan de opdrachtgever, ofwel aan de geportretteerde zelf,
ofwel als er sprake is van een derde, aan de ouder(s), familielid, partner, zakenrelatie e.d.